Serwisowanie

Naszym Klientom gwarantujemy środowisko zupełnie wolne od dymu tytoniowego oraz najwyższą jakość funkcjonowania naszych kabin przez cały okres użytkowania. To my wykonujemy wszystkie czynności związane z konserwacją
i serwisem kabin,
poczynając od regularnej wymiany filtrów, po opróżnianie Systemu Obsługi Popiołu i utylizację niedopałków.

Serwisowanie:

  • regularny serwis palarni co 3 miesiące,
  • przy nasilonej eksploatacji palarni istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości serwisowania!
  • w nagłych przypadkach serwis reaguje w ciągu 2 dni.

Nasz kompleksowy program konserwacji obejmuje:

  • regularny serwis palarni w dowolnej lokalizacji na terenie Polski,
  • wymianę filtrów oraz kontrolę nad ich pełną wydajnością,
  • ogólną kontrolę funkcjonalności,
  • czyszczenie stref mających zasadnicze znaczenie dla funkcjonalności,
  • opróżnianie Systemu Obsługi Popiołu oraz zgodną z zasadami ekologii utylizację niedopałków i popiołu.

Koncepcja serwisu stanowi podstawę naszej oferty. Gwarantujemy, że palarnia QleanAir będzie działała przez długie lata, codziennie spełniając oczekiwania dzięki wysokim parametrom technicznym. Ponadto na bieżąco monitorujemy i zapisujemy
w naszym systemie wszelkie prace i zdarzenia mające związek z daną kabiną. 
Dzięki temu mamy dostęp do informacji,
które pomagają nam oceniać i ewaluować sposób prowadzenia działań prewencyjnych w przyszłości. Wszystko to ma na celu zapewnienie działania urządzenia zgodnie z najwyższymi standardami.