Cleanroom

System ostrzegania

Innowacyjna metoda filtracji zastosowana w QleanSpace opiera się na dwóch niezależnych, Obraz2komunikujących się z sobą systemach filtrów o najwyższych parametrach czystości. Takie rozwiązanie gwarantuje niezawodną pracę, bezpieczeństwo i maksymalną wydajność.

Ultraczułe urządzenia pomiarowe nieustannie monitorują poziom cząstek w powietrzu
i pozostałe parametry.
W przypadku jakichkolwiek odchyleń od normy i zbliżania się do wartości granicznych system natychmiast wysyła sygnały alarmowe.