bez-tytulu2

TNT – Przedsiębiorstwo, dla którego ważne jest środowisko pracy

W szwedzkim Upplands Väsby, na północ od Sztokholmu, znajduje się jedno z centrów
logistycznych TNT Szwecja. To firma, która bardzo dba o swoich pracowników. Najważniejszym
czynnikiem sukcesu są dla TNT ludzie. Firma ta dąży do tego, aby pod względem środowiska
pracy być najlepszym na rynku przedsiębiorstwem w branży transportowej.

Już od dawna TNT przykłada dużą uwagę do optymalizacji środowiska pracy. Przedsiębiorstwo
to posiada certyfikaty ISO 9001- i ISO 14001, jak również było certyfikowane zgodnie z OHSAS 18001.
W TNT wyznaczeni są pracownicy dedykowani sprawom związanym ze środowiskiem pracy. Magnus
Lindberg działa jako General Service Coordinator w TNT Szwecja i do jego głównych zadań należy
dbanie o jak najlepsze środowisko pracy. Pamięta on dobrze czasy, gdy siedziba firmy znajdowała
się w Sollentuna. „Już wtedy kontrolowaliśmy stężenie cząsteczek w powietrzu. Stwierdziliśmy
wtedy duże ilości spalin, pyłów pochodzących z opakowań i cząsteczek gumy.“ 
– mówi Magnus.

W 2005 roku w trakcie przeprowadzki do nowej siedziby firmy o powierzchni 5000 m2 na stropach
zamontowanych zostało pięć urządzeń do oczyszczania powietrza. Okazało się jednak, że przeprowadzanie
ich prac konserwacyjnych raz w roku jest niewystarczające. Częstsze prace konserwacyjne prowadzone
w czasie pracy firmy stanowiły wyzwanie i wymagały szczegółowego zaplanowania.

Gdy skończyła się umowa na wykonywanie prac serwisowych Magnus zwrócił się z zapytaniem
do QleanAir Scandinavia, gdzie zlecił ponowne określenie stężenia cząsteczek w powietrzu.
Po przeczytaniu raportu z analizy dokonanej przez QleanAir Scandinavia firma TNT postanowiła
zainstalować na próbę dwa oczyszczacze AirQlean+ 5820, aby sprawdzić, w jaki sposób zmieni
się jakość powietrza w pomieszczeniach.

bez-tytulu

Efektywne oczyszczanie powietrza

Po krótkiej fazie prób można było potwierdzić,
że nowe urządzenia do oczyszczania powietrza
firmy QleanAir Scandinavia spełniły wszystkie
oczekiwania, w wyniku czego podpisano
z QleanAir trzyletnią umowę. Obejmowała ona
wykonanie prac serwisowych, profilaktyczne
prace konserwacyjne, wymianę filtrów i gwarancję
wydajności na cały czas użytkowania urządzeń.

 

Mając tą gwarancję TNT ma pewność, że powietrze jest cały czas czyste i jest ono efektywnie
oczyszczane przez cały czas. Po przejściu na nowe urządzenia do oczyszczania powietrza QleanAir
Scandinavia pracownicy zauważyli wyraźną różnicę. „Czuje się to w oczach“ – brzmiał jeden
z wielu komentarzy.
 Zanieczyszczone powietrze może powodować takie problemy jak bóle głowy,
astmę i suche oczy. Fakt, że pracownicy mogli poczuć różnicę, jest kolejnym dowodem
na efektywne oczyszczanie powietrza.

„Nasze rozwiązanie przedstawiłem teraz także innym filiom TNT “  – oświadczył na koniec Magnus.